DOMŮ DOB-INVESTVÝROČNÍ ZPRÁVA D GROUPVÝBĚR Z PROJEKTŮDOBŘICHOVICEKONTAKT  

DOB-INVEST a.s.

Název:
DOB-Invest a.s.

IČ:
25 10 19 01

Sídlo:
Dobřichovice, Za Mlýnem 2, PSČ 252 29

kancelář v Dobřichovicích: Za Mlýnem 2, 252 29 Dobřichovice
tel.:
602 660 960

kancelář v Praze: Klimentská 22, 110 00 Praha 1
tel.: 222 331 350

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praha
oddíl B, vložka 4512Statutární orgán:
předseda představenstva: Ing. Daniel Havlík, CSc.
členové představenstva: Ing. Josef Sikyta, Ing. Magda Havlíková

Složení akcionářů:
Majoritním akcionářem společnosti je Ing. Daniel Havlík, CSc.

Společnost DOB-Invest a.s. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 23.1.1997. Základní kapitál činí 15 mil. Kč.

Valné hromady
25. 6. 2014


O společnosti

Společnost byla založena za účelem realizace stavebně investičního záměru v obci Dobřichovice (stavba komerčního centra - nová zástavba doplněná rekonstrukcí stávajících objektů v několika etapách výstavby - nebytové prostory k pronájmu v přízemí, v dalších podlažích byty k prodeji do osobního vlastnictví). V průběhu přípravy této akce však společnost rozšířila své aktivity i mimo Dobřichovice a stala se developerskou firmou s celorepublikovou působností. Společnost využívá znalostí stavebních i finančních a má zájem jednat o zakoupení problematických nemovitostí s tím, že po jejich zhodnocení (vyvázání ze zástavních práv, spojení vlastnických práv pozemku a budovy, zajištění územního rozhodnutí apod.) je připravena tyto nemovitosti opět prodat. Hlavními oblastmi činnosti (hlavními projekty na vlastní účet ) v současné době jsou:

Nemovitosti Trutnov

Od roku 2000 vlastněn a pronajímán provozní objekt v Trutnově - Horním Starém Městě, prodán v roce 2004.
V roce 1998 byly pořízeny dva nebytové činžovní domy v centru Trutnova (čp. 97 a 98). Jednotlivé prostory jsou pronajímány. V roce 2009 přibyl do vlastnictví společnosti řadový dvougenerační rodinný dům, v současnosti je nabízen k prodeji .

Bývalé rekreační středisko Dobřichovice
dnes polyfunkční dům Na Vyhlídce

Pořízeno jako chátrající objekt vyřazený z provozu. Byly vyřešeny problematické zástavy a hledáno nejvhodnější možné využití. Nakonec bylo rozhodnuto o přestavbě na polyfunkční dům Na Vyhlídce se 17 byty a 2 nebytovými prostory (lékařské ordinace a rehabilitační středisko). Objekt byl zkolaudován po kompletní přestavbě koncem roku 2003. Všechny byty i nebytové prostory byly prodány do osobního vlastnictví.

Bývalý statek Dobřichovice

Pro společnost Diman s.r.o. zprostředkováno realizování oprav v části objektu čp. 3 (červen – říjen 1998), následně zajišťována správa objektu a jeho provozu. V březnu 1999 uzavřena kupní smlouva na pořízení nemovitostí čp. 3, 432 a 433 (areál bývalého statku). V letech 2013 až 2017 byl areál přestavěn a v rámci projektu DOB Centrum vznikly byty včetně seniorských, obchody, provozovny služeb, wellness s bazénem, restaurace a hotel (Panská Zahrada) a další obslužné prostory.Dostavba náměstí Dobřichovice

Uvedené nemovitosti se nacházejí v centru obce a společnost realizuje záměr dostavby a rekonstrukce objektů. Jedná se o několik etap výstavby polyfunkčních domů s nebytovými prostory v přízemí a byty v prvním patře, druhém patře a podkroví a následnou rekonstrukci stávajícího objektu. Územní rozhodnutí na tento záměr bylo vydáno 21.8.1998. Dodavatelem stavby se stala společnost Průmstav a.s., s níž byla podepsána smlouva o dílo 5.3.1999 a stavební práce byly zahájeny v květnu 1999. První etapa byla řádně dokončena a zkolaudována 30.5.2000. V současné době jsou již všechny byty z I. etapy prodány. Slavnostní otevření areálu a zahájení provozu na první části nově budovaného náměstí se konalo 10.6.2000.

Společnost DOB-Invest získala dne 12.6.2000 stavební povolení na II. etapu dostavby dobřichovického náměstí, dne 25.9.2000 uzavřela další smlouvu o dílo se společností Průmstav a zahájila výstavbu této druhé etapy se 2 nebytovými prostory v přízemí a 14 byty. Stavba byla dokončena v říjnu 2001. V současné době je větší z nebytových prostor pronajat České poště, druhý soukromému zájemci pro prodejnu drogerie. Vzhledem k velkému zájmu klientů a zkušeností z I. etapy se podařilo prodat všechny byty z II. etapy ještě před dokončením výstavby.

Na podzim 2004 bylo získáno stavební povolení k výstavbě polyfunkčních domů V Zahradách – objekty D+F. Dodavatelem stavby byla vybrána firma Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o. (následně přejmenovaná na CBPS s.r.o.), která zahájila I. etapu výstavby polyfunkčních domů V Zahradách v dubnu 2005 a dokončila ji v červnu 2006. V domě D vzniklo 23 bytů, které byly prodány do osobního vlastnictví, 5 nebytových prostor (obchodů) a podzemní garáže. Nové nebytové prostory nabízí obyvatelům z Dobřichovic a okolí další služby. Vznikla zde nová pobočka České spořitelny, útulná cukrárna, obchod pro děti, domácí potřeby a obchod s nábytkem.

V roce 2005 byly zahájeny přípravné kroky k realizaci výstavby II. etapy V Zahradách – domu E. Samotná výstavba byla zahájena v červenci 2006, dokončení bylo plánováno na podzim 2007, ale problémy stavební firmy CBPS s.r.o. způsobily prodlení. Za významné pomoci naší společnosti zvládla stavební společnost CBPS s.r.o. dům v hrubém stavu dokončenosti v dubnu 2008 zkolaudovat, ale skutečně ho dokončit a předat bez vad a nedodělků už nedokázala a skončila 5.8.2008 v úpadku. DOB-Invest a.s. si dokončení musela v průběhu roku zajistit sama. Dům E tvoří 26 bytů, 7 nebytových prostor a podzemní garáže. Opět jsou všechny byty prodány, nebytové prostory také buď prodány, nebo pronajaty. Součástí této etapy je i rodinný dům E3, který navazuje na objekt E a je rovněž prodán. Realizací staveb V Zahradách došlo k rozšíření centra Dobřichovic a jeho celkovému funkčnímu a estetickému zhodnocení.

Zatím posledním počinem, kterým naše společnost přispěla k dokončení Palackého náměstí v Dobřichovicích, je přestavba a dostavba objektů čp. 15 a 348 do ulice 5. Května – bytový dům Berounka. Zde vzniklo 17 bytů a 4 nebytové prostory v domě čp. 15 – všechny byly prodány do osobního vlastnictví. V sousedním domě čp. 348 byly postaveny 3 byty a 1 nebytový prostor, jež zůstaly ve vlastnictví DOB-Investu a jsou pronajímány. V nových nebytových jednotkách byla otevřena pobočka UniCredit Bank a.s., kadeřnictví, galerie a další služby.

Všechny stavby tvořící nové centrum Dobřichovic byly navrženy podle projektů brněnské architektonické společnosti Atelier 90 s.r.o. - architekta L. Vlachynského. Akcentem a přirozenou dominantou nejen stavby Berounka, ale i celého Palackého náměstí, je věž - nárožní „dům“.


Ostatní

Účelově pro výstavbu řadových rodinných domů Zbraslav v ulici Hostošova byla založena 100 % dceřiná společnost DOB-Invest Plus s.r.o. Další dceřiné společností Diman s.r.o. a Dobřich s.r.o., kromě svých dalších činností, zajišťují správu nemovitostí pro všechny objekty realizované společností DOB-Invest.

 

 

Dokument DOB-Invest a.s. 1997 – 2017

© Dob-Invest a.s., 2000 - 2018